Taizhou Jiaojiang Tianjiu Frozen Aquatic Factory

Taizhou Jiaojiang Tianjiu Frozen Aquatic Factory

Taizhou Jiaojiang Tianjiu Frozen Aquatic Factory

Taizhou Jiaojiang Tianjiu Frozen Aquatic Factory

Free member
Verified Member
Trust Point: 15
AddressNo. 888-1088 Jiazhi Street,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang,China - No. 888-1088 Jiazhi Street,Jiaojiang District - Taizhou - Zhejiang - China
Phone:0086 0576 88888720
Fax:0086 0576 88891799
Website:http://www.seafoodinchina.net
Mobile:0086-13758678784
Skype:Taizhou Jiaojiang Tianjiu Frozen Aquatic Factory
Contact Name:sarah.song
Email:sarah@seafoodinchina.net
Other Email:sarahseafood@foxmail.com

We're factory of illex squid, pacific mackerel, saury, bonito, horse mackerel,grey mullet, yellowtail, peru squid and so on.